Filosofi och Trademark

Här läser du om filosofi och vårt märke

kul värme och diciplin upplev andra kulturer utvecklas med oss alla är välkomna vill du tävla

Vill du ha kul?

Hos oss så möter du mycket värme och humor, men också diciplin.

Vill du uppleva andra kulturer?

Japan, Okinawa.

Vill du utvecklas?

Tillsammans med oss.

Vill du vara med?

Hos oss, är alla välkomna.

Vill du tävla?

Det är inte ett måste, men vill du, så är det möjligt att tävla både nationellt och internationellt.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed objectKlubbmärke
Power through motion
get in touch

Taido och dess filosofi

Taido är en livsfilosofi med mycket fokus på hälsa och välbefinnande där man tränar både kropp och sinne. Genom träningen bygger du upp ett tredimensionellt tänkande och en medvetenhet i alla situationer. Att träna Taido ger dig inre balans för kropp och sinne.

Filosofin inom Taido innebär även att ha god hälsa, vilket är en kombination av harmoni mellan psyke och fysik

Enligt oss har vi alla en skyldighet att vårda kroppen på bästa sätt. Detta genom att äta och dricka hälsosamt, ha fysiska aktiviteter, mental aktivitet/stimulans/träning, samt tillräckligt med fysisk och psykisk vila. Under träningen utvecklar du hur du lugnar ditt sinne och frammanar rätt fokus för att hitta den rätta inspirationen, även hur du använder dig av din energi för att utveckla dig – både kropp och sinne.

Go Jo Kun

  1. Attityd
  2. Rensa sinnet, och låt dess rena spegel reflektera omgivningen Med korrekt sinnesstämning ser du den rätta vägen.

  3. Sinne
  4. Kropp och sinne måste vara ett. Med korrekt attityd blir du respekterad.

  5. Energi
  6. Stärk din ande med energi från seika tanden. Med den rätta andan fruktar du ingen kamp.

  7. Agerande
  8. I varje handling, så skall du följa den väg och etiska regler som du blivit lärd. Då agerar du rätt, och finner den mänskliga vägen.

  9. Teknik
  10. Gör de nödvändiga åtgärderna för att bemöta situationen. Var anpassningsbar i din teknik och behåll friheten i de kroppsliga rörelserna. Med korrekt teknik har du kontrollen.

Taidons Trademark

Vårt märke är en kombination av ett spjut och en sköld, attack och försvar i en och samma rörelse. (Kobo itai) Idén till märket kom från en gammal sägen från Kina.

Det sägs att i Kina för länge sen fanns två Generaler vars vapensmeder hävdar att deras vapen är oövervinnerliga”.

En äldre man hörde detta, han ville givetvis testa vapensmedern, och se om vapnen var oövervinnerliga.

Den gamle mannen sa, -” Generaler låt oss se om vapen är oövervinnerliga”.

Generalerna gick med på detta. Valet föll då på ett spjut och en sköld. Spjutet slungades med våldsam kraft mot skölden, resultatet blev att spjutet lyckades delvis trängde igenom skölden, men spetsen på spjutet gick sönder i kollisionen.

Denna situation beskrivs också i Taidons märke. Sensmoralen i detta är att enbart försvar eller attack räcker ej, utan ett samspel mellan dessa är det bästa, Kobo itai.


We are Back, time to return to the dojo

slide up button