Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

kul värme och diciplin upplev andra kulturer utvecklas med oss alla är välkomna vill du tävla

Vill du ha kul?

Hos oss så möter du mycket värme och humor, men också diciplin.

Vill du uppleva andra kulturer?

Japan, Okinawa.

Vill du utvecklas?

Tillsammans med oss.

Vill du vara med?

Hos oss, är alla välkomna.

Vill du tävla?

Det är inte ett måste, men vill du, så är det möjligt att tävla både nationellt och internationellt.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed objectKlubbmärke
Power through motion
get in touch

Shinsa, examen

Inför graderingen

STaF erbjuder dig som har tränat minst en termin att visa upp dina kunskaper, för en examensförrättare. Personlighet och en teknisk bedömning ligger till grund för graderingssystemet. Innan kyu och dan graderingen så skall du skriva ut ett examensprotokoll som du fyller i och har med till examensförrättaren. Protokollet hittar du även under huvud menyn, för medlemmar, dokument och mallar. Du måste även ha betalat din medlemsavgift samt terminsavgift, detta gäller både för mon grader (Juniortaido) samt för kyu och dangrader.

Grader innom Taido

I Taido så tillämpar vi ett graderingssystem för vuxna med kyu- och
dangrader. Det är mycket vanligt inom japansk budo.

Vuxna börjar med sex olika kyugrader, den första nivån heter 6 kyu, därefter 5 kyu ända
ner till 1 kyu. För att visa vilken grad man har, använder vi bälten i
olika färger. För 6-5 kyu är bältet lila, 4-3 kyu grönt bälte och 2-1
kyu brunt bälte. Efter brunt bälte kommer det svarta bältet.

Det finns åtta grader av svart bälte. Det första svarta bältet heter 1 dan (shodan), därefter går man till 2 dan och så vidare upp till åtta dan.

Barnens system kallas mongrader. Mongraderna som användas inom
juniortaido kännetecknas av att man har ett vitt bälte med olikfärgade
ränder. Mon graderna börjar på 12 mon och slutar på första (1) mon.

Japanska Shōgōtitel

Vi som tränar Taido tilltalar sina lärare med sensei. Juniora och seniora studenter är åtskilda via ett senpai/kōhai-system.

Innom Taido så tillämpas vi även Shōgō titlar för att hänvisa till seniora instruktörer. Shōgō (称号) "titel", "namn", "grad" är titlar som vi använder. t.ex. Kyōshi Mikael Nanadan, när vi hälsar på och av träningen.

  • Renshi (錬士): Instruktör, tränare
  • Kyōshi (教士): avser en avancerad lärare.
  • Hanshi (範士): syftar på en senior expert som hålls för "lärarnas lärare".

Andra titlar som vi använder är

  • Sōke, nedärvd titel där uppgift är stilöverhuvud.

We are Back, time to return to the dojo

slide up button